Internet Marketing i Oglašavanje

Audit Google AdWords kampanje

Kada napraviti audit AdWords kampanje?

Onda kada želite odgovore na ova pitanja:

Ima li grešaka u mojoj AdWords kampanji?

Može li AdWords kampanja biti bolja i što je potrebno napraviti?

Mogu li za isto AdWords ulaganje povećati prodaju?

Audit kampanje radi se na temelju zahtjeva klijenta, oglašivača ili vlasnika Google AdWords računa. Prije uvida u račun, na zahtjev klijenta potpisuje se NDA (Non Disclosure Agreement) odnosno Ugovor o čuvanju tajnosti podataka.

Za uspješnu analizu kampanji potrebno je osigurati pristup u AdWords i Analytics račun web stranice koja se oglašava. Za početnu procjenu računa, prije ‘glavnog’ audita i određivanja cijene usluge (temljem procjene broja potrebnih sati za optimizaciju) dovoljan je “read only” pristup. Nakon prvog pregleda “read only” pristupom, šalje se neobvezujuća ponuda za reviziju i kompletni audit.

Ukoliko se ponuda prihvati (po uplati) počinje kompletni audit kampanje. Kako bi se svi potrebni zahvati mogli napraviti te skupiti sve potrebne informacije, potrebno je osigurati admin / edit pristup u AdWords i Analytics račune.

Audit kampanje obuhvaća:

 • Analizu strukture AdWords računa
 • Analizu Geografskog područja oglašavanja
 • Analizu Geografske lokacije tražitelja
 • Analiza odabranih metoda ciljanja
 • Ciljani uređaji i vrste licitacija
 • Vrste kampanji i oglasnih mreža
 • Impression share (udio pojavljivanja) svih dostupnih elemenata
 • Proračun
 • Optimizacija oglasa
 • Analiza vrste oglasa
 • Analiza ciljanih stranica koje se oglašavaju
 • Negativne riječi
 • Proširenja oglasa (Ad extensions)
 • Frekvencija uključenosti agencije (Change History)
 • Vrste ciljanih riječi (Match type)
 • Koje su Long tail riječi zanemarene
 • Interaction rate / CTR (click through rate)
 • Konverzije
 • Analiza eksperimenata (ukoliko ih je bilo)
 • Kako se koriste publike (RLSA, DSA, GDN, YouTube)
 • Kako se reflektira Ads na Analytics podatke (Behaviour metrike plaćenih posjeta)
 • Koriste li se napredne opcije licitacije i oglasa (SDC, DKI, Ad Customizer)
 • Koriste li se automatizirana pravila i skripte
 • Ostalo

Cijena se određuje nakon početne revizije i ocjenjivanja kampanje te predviđanja potrebnog vremena za pisanje izvještaja. Cijena ne može biti manja od 3.500,00 kn + PDV po AdWords računu (bez obzira koliko AdWords račun sadrži kampanja u sebi).

Nakon što se izvrši uplata dogovorene cijene Escape d.o.o. pristupa izradi izvještaja Audita kampanje. Izvještaj će sadržavati nepravilnosti kao i druge mogućnosti koje smo primijetili prilikom audita sa savjetima kako iskoristiti mogućnosti i ispraviti nepravilnosti.

 

Newsletter

Primajte svježe internet marketing vijesti u Vaš e-mail sandučić.

Želim se prijaviti!

Escape d.o.o. HR-31000 Osijek - Krapinsko naselje 18 - T +385 31 209 951 - F +385 31 209 952 - kontakt@escapestudio.hr - S escapestudio