Internet Marketing i Oglašavanje

18/06/2014

Blog, Google Adwords, Internet Marketing

0 komentar/a

AUTOR

Internet specialist for online marketing, statistical analysis and data mining. Customer relation manager and online marketing lecturer at several schools and institutions. An honest, funny and warm person with a wide range of interest. A big fan of online marketing, especially Google AdWords and Google Analytics play-toys. As far as I know, I'm the only Google AdWords Certified Trainer and Google Analytics Individual qualified grandfather in the market. Maybe not the brightest but probably the oldest and the one with most mistakes made so far.

Conversion rate

Conversion rate i broj konverzija su najvažniji

Uspješnost neke AdWords kampanje ne treba mjeriti prema cijeni klika, CTR-u, impression share-u ili nizu drugih dostupnih podataka. Najvažniji podatak koji koristim je conversion rate i ukupan broj konverzija. To su u stvari rezultati od kojih moj klijent – oglašivač živi i ako je njegova blagajna puna, ni moja nije prazna.

Nedavno je kolega Jason Tabeling objavio članak u kojem je opisao među-odnos pozicije oglasa i stupnja konverzije s te pozicije. Sažeo sam najbitnije u ovaj graf:

Odnos conversion rate i pozicije oglasa

 

Odnos conversion rate i pozicije oglasa

Vidljivo je da je najveći stupanj konverzije (isti) oglas imao kada je bio prikazan na prvoj poziciji (15%), a sa svakom nižom pozicijom, conversion rate opada da bi za poziciju 4 to bilo ‘samo’ oko 2%.

Kako je u Internet marketingu ključ uspjeha kampanje temeljen na mjerenjima i u traženju optimuma, ‘propustio’ sam te podatke kroz naše matematičke alate. Koristio sam Metodu najmanjih kvadrata (MNK) da nađem koja je to krivulja koja prolazi kroz izmjerene točke s najmanje odstupanja. Ako se aproksimira linearno, pravac se poklapa s podacima 0,942:

Linearna korelacja conversion rate prema poziciji
Linearna korelacja conversion rate prema poziciji

Najbolju korelaciju s podacima koje je objavio kolega  Jason Tabeling ima krivulja:

Njabolje podudaranje conversion rate i pozicije

Najbolje podudaranje conversion rate i pozicije

Formula te krivulje je objavljena uz graf (poklapanje od 0,947). Zanimljivo mi je bilo to usporediti s našom krivuljom koju koristimo za procjenu optimalnog položaja oglasa koja glasi:

Y = 2 * PI * e * X ^ -(e/2)      (dva-pi-e puta x na minus e-pol 🙂

PIie su matematičke konstante. Naša krivulja se dosta dobro slaže s podacima. Ako se to sučeli izgleda ovako (crveno označeno su naši podaci):

Usporedba odnosa conversion rate prema poziciji oglasa rema Escape formuli

Usporedba odnosa conversion rate prema poziciji oglasa rema Escape formuli

Dobra AdWords kampanja

S tom formulom izračunavamo optimalno ulaganje koje predlažemo klijentu. Važno je pri tome naglasiti da nije prva pozicija ta koja je najbolja! Ona ima najbolji conversion rate, ali može biti toliko skupa da će biti jako malo klikova.

Stoga je možda bolja neka niža pozicija pojavljivanja koja generira nešto slabiji conversion rate, ali je toliko jeftinija da ima višestruko više klikova, a time i veći broj konverzija za isto ulaganje – Cilj onog koji vodi kampanju je nalaženje točke optimalnog ulaganja u kojem je broj i stupanj konverzije taj koji se maksimizira.

Kakvo je stanje kod Vas? Koja je Vaša optimalna formula za poziciju oglasa?

 

 

Komentirajte

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Provjera korisnika *

Newsletter

Primajte svježe internet marketing vijesti u Vaš e-mail sandučić.

Želim se prijaviti!

Escape d.o.o. HR-31000 Osijek - Krapinsko naselje 18 - T +385 31 209 951 - F +385 31 209 952 - kontakt@escapestudio.hr - S escapestudio